KAN DU HJÄLPA BJÄRNUMS BTK?

BJÄRNUM. Bjärnums BTK meddelar i ett pressmeddelande att man är i akut behov av kassör då Lotta Haraldsson meddelat att hon avgår 30/6. Därför har klubben tvingats kalla till ett extra årsmöte den 3 juni. Tillsätts inte denna post på det extra årsmötet tvingas klubben försättas som vilande på grund av ofullständig styrelse.

Klubben hade under den gångna säsongen 46 medlemmar och det är tråkigt behöva lägga ner en klubb med ett så stort intresse. Det skulle även vara tråkigt om Bjärnum som ort skulle förlora ett föreningsalternativ.

Har ni något förslag på kassör eller frågor
om själva kassörsposten så ring:

Ordförande: Fredrik Davidsson 070-866 57 33
Avgående kassör: Lotta Haraldsson 070-278 69 94

Med anledning av ovanstående hålls ett extra årsmöte den 3 juni i Pingstkyrkans källare i Bjärnum klockan 18:30 den 3 juni!

Top