Vittsjödag redan i höst?

 

VITTSJÖ. När första mötet om tätortsbidraget avslutades kunde initiativtagarnas representant från LIONS, Claes Brauer, konstatera att en arbetsgrupp bildats med målet att i höst arrangera Vittsjödagen i samarbete med ett flertal föreningar i Vittsjö.
 lions_002.jpg

 

VITTSJÖ. När första mötet om tätortsbidraget avslutades kunde initiativtagarnas representant från LIONS, Claes Brauer, konstatera att en arbetsgrupp bildats med målet att i höst arrangera Vittsjödagen i samarbete med ett flertal föreningar i Vittsjö.
 lions_002.jpg

Vittsjöborna har ju märkt att det tyvärr inte blev någon Vittsjödag i början av juni 2007 som traditionen bjuder. Alltför sent under året uppmärksammades detta av bl a LIONS men idén att försöka ordna den i höst  föddes.
LIONS fick uppdraget att förvalta tätortsbidraget. De 47.000 kronor som anslagits skall användas till aktiviteter vilka ordnas för allmänheten i Vittsjö tätort.
Under tisdagskvällens möte i Medborgarhuset presenterade LIONS vilka regler som gäller, frågor behandlades och ansökningsblanketter tillhandahölls.
Atmosfären var god och flera föreningar såg möjligheter att arrangera aktiviteter vilka främjar bidragets syfte.
Leif Thånell sammanfattade att två aktiviteter, vilka ryms inom ramarna och redan genomförts, är festligheterna vid Valborg och Nationaldagen.
Arbetsgruppen består av Ulla Kristoffersson SPF, Kjell-Uno Ögren Björstorps skola, Ebbe Persson Wittsjö Hembygdsförening samt från LIONS Ingemar Nilsson, Claes Brauer och Leif Thånell. Förhoppningsvis engageras även representant från Köpmannaföreningen.
Nästa möte för kommittén är den 27 juni kl 1800. 

Top