Vittsjön, eldorado för många fiskare

 

VITTSJÖ. Kräftfiske stod givetvis i centrum då Vittsjö Nya fiskevårdområde firade sin 40 åriga tillvaro. Det blev historisk tillbakagång de gångna 40 åren. Det blev även information om kräftbeståndet och olika resultat. Dessutom planeras en speciell kurs i Vittsjö 2017 för kräftfiskare.

Den historiska bakgrunden förmedlades av nuvarande ordföranden Jan Johansson.

Grunden lades då en interimsstyrelse bildades 1974 för att bilda området 1975. Främsta anledningen till bildande av fiskevårdsområdet var det låga pH värdet på 5.0 i Vittsjön. Detta värde var inte gynnsamt för livet i vattnet. I synnerhet påverkade detta kräftbeståndet. Första åtgärden att höja pH värdet var att placera kalksten av olika format vid tillrinningen i sjön. Detta system var inte så givande, inte heller spridning med kalkmjöl från helikopter. Snart kom doceringsanläggning som mer effektivt höjde kalkhalten och därmed även pH värdet i vattnet. Därmed var också spridningen av kalk från olika farkoster ett minne.

En annan farkost skulle kunna transporteras från sjö till sjö för att klippa och eliminera vassbeståndet. Förutsättningen var att motorn fungerade ovanför vattenytan!

Kvällens gästföreläsare var Per Nyström.

 

VITTSJÖ. Kräftfiske stod givetvis i centrum då Vittsjö Nya fiskevårdområde firade sin 40 åriga tillvaro. Det blev historisk tillbakagång de gångna 40 åren. Det blev även information om kräftbeståndet och olika resultat. Dessutom planeras en speciell kurs i Vittsjö 2017 för kräftfiskare.

Den historiska bakgrunden förmedlades av nuvarande ordföranden Jan Johansson. Grunden lades då en interimsstyrelse bildades 1974 för att bilda området 1975. Främsta anledningen till bildande av fiskevårdsområdet var det låga pH värdet på 5.0 i Vittsjön. Detta värde var inte gynnsamt för livet i vattnet. I synnerhet påverkade detta kräftbeståndet. Första åtgärden att höja pH värdet var att placera kalksten av olika format vid tillrinningen i sjön. Detta system var inte så givande, inte heller spridning med kalkmjöl från helikopter. Snart kom doceringsanläggning som mer effektivt höjde kalkhalten och därmed även pH värdet i vattnet. Därmed var också spridningen av kalk från olika farkoster ett minne.

En annan farkost skulle kunna transporteras från sjö till sjö för att klippa och eliminera vassbeståndet. Förutsättningen var att motorn fungerade ovanför vattenytan!

Kvällens gästföreläsare var Per Nyström.

Den förödande kräftpesten anlände och slog ut hela beståndet av kräftor. Innan denna pest slog till i Vittsjön var fiskevårdsområdet noga med att alla redskap i samband med kräftfångst skulle kokas. Denna sanering började innan pesten slog ut. Smittan kan kommit från redskap eller fåglar. Ingen vet hur den kom till Vittsjön.

Snart började styrelsen planera för kärleksakter, för kräftorna. Speciella burar byggdes med undanskymd plats för kräftornas kärleksakter. Detta gav bra resultat utan att styrelsen hade någon praktisk erfarenhet med kärleksskrymslen! Tillgången på kräftor var tidvis så stor att skaldjuren kunde säljas till andra orter.

Det var inte helt problemfritt då fiskevårdsområdet skulle utökas med Vieån. Området har utökats och fiskevårdsområdet har tagit fram en ny karta med bland annat vattendjupet på olika platser. Ett annat uppsving beträffande fiske var karpfiske i Vittsjö. Detta fiske är populärt då årliga tävlingen drar fiskare från stora delar av landet. Rekordet för karp är vikten 13 700 gram. ”Årets karp” i Sverige kom just från Vittsjön med en vikt på drygt 14 000 gram

Flytbryggan kom till stånd och var anpassad för rörelsehindrade. Dessutom byggdes en brygga vid Gängessjön med sittvänlig altan och utsikt över vattnet. En speciell båthamn anlades där farkosterna kunde ankras upp.

Kvällens gästtalare var docent Per Nyström från Lund. Han lämnade en omfattande redogörelse för de prov och kartläggning som utförts, bland annat i Vittsjö. Alla dessa uppgifter finns numera på en databas som kommer att vara tillgänglig för intresserade inom kort tid. Något område på annan ort har drabbat kräftor av honkön. Den aktuella kartan som tagits fram av fiskevårdsområdet har många intressanta uppgifter om vattendjup och fångstplatser. Desto näringsrikt vatten ju bättre och större bestånd. Men det är ett års fångst som är avgörande för nästa års mjärdfångst men aktuella väderleken är också avgörande angående tillväxten.

Tre fritidsfiskare som hade intresse för kommande fångster.

Vattenståndet i sjön är till stor del avgörande. Vid extremt lågt vattenstånd kommer en del kräftyngel att avlida på grund av torkan. Kräftbeståndet kan också elimineras genom rovfåglars egenmäktiga fiskande.

I väntan att någon skall servera kaffe till det smakliga tilltugget.

Jan Johansson lämnade blommor till Nyström för givande information. Blomster överlämnades även till Veronica och Mikael Jönsson som hade ansvaret för efterföljande samkväm.

Top