MHF region höll årsstämma i Bjärnum

 

BJÄRNUM. MHF, Motorförarnas Helnykterhets Förbund bildades i Önnestad 1926. I år, 2017 kommer de 90 årens verksamhet till stor del ventileras inom förbund och lokalavdelningar. Detta framkom vid Region MHF Skånes årsmöte i Bjärnum museum. MHF:s förbundsordförande Maria Bergström redogjorde för en del av detta program vid sitt högtidstal. 27 ombud från regionens 15 lokalavdelningar var närvarande.

Lokala ordföranden Erling Thelander tillsammans med regionordförande Jan-Åke Hansson.

Lotta Svensson informerade sakligt och trevligt om museets tillkomst år 1860 och dess utveckling. I dag finns över 400 000 föremål registrerade.

 

BJÄRNUM. MHF, Motorförarnas Helnykterhets Förbund bildades i Önnestad 1926. I år, 2017 kommer de 90 årens verksamhet till stor del ventileras inom förbund och lokalavdelningar. Detta framkom vid Region MHF Skånes årsmöte i Bjärnum museum. MHF:s förbundsordförande Maria Bergström redogjorde för en del av detta program vid sitt högtidstal. 27 ombud från regionens 15 lokalavdelningar var närvarande.

Lokala ordföranden Erling Thelander tillsammans med regionordförande Jan-Åke Hansson.

Lotta Svensson informerade sakligt och trevligt om museets tillkomst år 1860 och dess utveckling. I dag finns över 400 000 föremål registrerade.

Efter måltid som serverades i Museet, tillagad av en välkänd restaurang i Bjärnum, började årsmötet i samlingssalen. Under förra året fanns det 1 085 medlemmar i regionen. Flera offentliga informationer har hållits med bland annat information om alkolås och alkobom samt övrigt nykterhetsinformation. Arbete och information har skett om 0-visionen för att få stopp på vägarnas rattfyllerister. Det har visat sig att antalet drogfyllerister har ökat efter hand.

Valsedlar lämnas i ”valurnan”.

Val med slutna röstsedlar förekom till förbundsårsmötet.. Valda blev Gordon Persson, Staffanstorp, Vera Thelander, Bjärnum, Magnus Abrahamsson, Örkelljunga, Lennart Johansson, Hässleholm och Jan Åke Hansson, Staffanstorp. Till styrelseledamöter i Region Skåne omvaldes Göran Roxhav, Helsingborg, Vera Thelander, Bjärnum, Ronney Johansson, Osby och Aksel Kops Eriksen, Åstorp. Kvarstående i styrelsen är Jan-Åke Hansson, Staffanstorp (ordförande), Magnus Abrahamsson, Örkelljunga, Marianne Jönsson Helsingborg, Ove Eriksson, Oxie och Emma Svensson, Näsum.

Förbundsordförande Maria Bergström framhöll att avdelningarna i Skåne hade aktiv verksamhet och det var många som blev informerade genom Facebook. Två nya klasser inom temat helnykterhet kommer att införas. Dels de som är helt helnyktra samt en grupp som enbart är nyktra då de färdas med fordon!! Ur ren säkerhetssynpunkt borde varje bilförare medföra reflexväst och naturligtvis borde alla som vistas vid eller i trafik bära en reflex.

Vid en paus i förhandlingarna bjöds på förfriskningar.

I nykterhetsarbetet har alkobom visat sig vara effektivt men tilltagandet av drogfylleri är ett stort problem. Flera förslag framkom att bekämpa detta fylleri. I en del av sitt tal framförde Maria Bergström synpunkter på firandet av MHF med 90 års verksamhet. Efter detta årsmöte hade Damklubben sitt årsmöte. I denna styrelse ingår Christina Persson,Åkarp, Ann-Margret Lindén, Åhus, Vera Thelander, Bjärnum och Karin Johansson, Hässleholm. Blomsterbukett delades ut för värdefulla insatser inom regionen.

Top