PRO Medlemsmöte April 2017

 

 Vittsjö. Sivard Strand ledde mötet med de sedvanliga mötespunkterna.

Ingmar Nilsson berättade om PRO:s försäkringar i positiva och negativa ordalag (PRO Sparliv, Hemförsäkring PROs Olycksfall och husdjursförsäkring). Läs mer på PRO Vittsjös hemsida pro.se/vittsjö Ingmar delade ut broschyrer till alla medverkande.

Inför Vittsjödagen uppmanades medlemmarna att lämna in vinster till tombolan, dessa kan lämnas till Linden den 12/6 mellan kl 13,00-15,00.

Babs och Hasse ledde underhållningen för dagen. De hade utformat ett melodikryss med 9 melodier som skulle bilda ett lodrätt ord. Vinnaren av Krysset blev Gunnel Karlsson som hade fått fram rätta svaret "Påskafton"

Därefter blev det kaffe och fralla, dagen avslutades som vanligt med Nationalsången. 

Top