Vittsjö Rödakorskrets årsmöte

 En del avmedlemmarna i Röda Korset 

Precis som många andra föreningar så var det nu dags för Vittsjö Röda Kors krets att genomföra sitt årliga årsmöte. Årsmötet hölls på värdshuset Furuliden med ett drygt tjugotal medlemmar som hade hörsammat kallelsen till årsmötet, trevligt. Ordföranden ElnaMaria Lindén hälsade alla hjärtligt välkomna till denna kretsstämma. Hon började med parentation och tände ett ljus, läste en dikt av Nils Ferlin och en tyst minut hölls för den som gått bort under året.

Därefter öppnade ordförande ElnaMaria kretsstämman och dagens föredragslista godkändes av medlemmarna. Sittande ordförande och sekreteraren valdes för kvällens möte och ”justeringsmän” valdes att justera protokollet. Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Samtliga hade fått verksamhetsberättelsen på påseende och den godkändes också. Kassören lämnade över en resultatrapport för fjolårets sammanställning av kretsens ekonomi och meddelade att ekonomin var god. Revisionsberättelsen styrkte detta, bifall blev det också för ansvarsfrihet för styrelsen. Elna-Maria berättade lite om de nya reglerna om insamlingsområden, föreslog att samma summa skall skänkas detta år till de olika katastrofområden.

Många har varit medlemmar i många år.

Medlemmarna i Vittsjö Röda Kors krets är trogna och har varit med länge, upptill 40-50 år å ännu längre kanske.

 

Två avgående medlemmar

Två medlemmar som avgår efter många år i Röda korsets tjänst: ElnaMaria Lindén och Margitha Önnevik de blir avtackade med blommor och en varm applåd, det är dom värda. Nya invalda för i år är Lena Sjögaard och Inga Nilsson, dessa två får sällskap av den sittande styrelsen som blev omvald. Det ger ett stark, tryggt och ett varmt mottagande för dom nya medlemmarna. Och nya medlemmar behövs även i Vittsjö Röda Kors krets. Det beslutades också att ge en gåva till cancerfonden och därefter avslutades kretsstämmoförhandlingarna för år 2018. Nu blir det högläsning spännande värre. Årsberättelser från 1950, 1960 och 1970 talet lästes upp, en mycket trevlig och spännande historik för alla oss som var församlade. Vad som kretsen då på den tiden gjorde och vad deras inriktning var. Idag är arbetet lite annorlunda men röda korsare behövs verkligen även idag. Årsmötet avslutades med en verkligt god räkmacka och kaffe därtill.

Top