Verums SPF-möte i april

 

Ja, så var det dags igen för SPF Verum att ha månadsmöte, april månads sammankomst där dryga 50 av Verum pensionärer ville delta i. En eftermiddagsstund under trivsamma förhållanden där man kan återse många vänner och bekanta.

Ordförande Håkan Håkansson hälsade alla välkomna till detta aprils månads möte och gick som vanligt igenom de punkter som fanns på dagordningen. SPF s sekreterare: Inger Winkvist skriver ner det som gås igenom under punkterna i protokollet, bra, annars kan det bli glömt. Viktiga inkommande papper bör ju alltid framföras även om tiden är knapp, kanske inte så viktigt för alla men de bör noteras ändå. Då är det bra att det dokumenteras.

Håkan berättar vidare att boulen ska starta igen för säsongen men också att bowlingen ligger i startgroparna. Alla som är intresserade är välkomna. Vidare berättar han att Göinge kretsen läggs ner efter många år. Dagens punkter är klara.

Lämnar sen över ordet till Kjell Uno Ögren som är med i samorganisationen. Han berättar lite kort om infodagen som var i Hässleholm och hur den avlöpte, där många av kommunens pensionärsföreningar hade möjligheter att ställa frågar om, trygghetsboende, tomter för nybyggnation men också att samorganisationen håller koll på kommunens åtgärder för lägenhetsplaner så att de inte stagnerar helt. De vill gärna påverka så mycket de bara kan. Han avslutar med att berätta, till hösten blir det ett stormöte i kulturhuset där samorganisationen skall vara med och påverka.


Lars Pålsson

Nu så blir det en stunds underhållning av Lars Pålsson som skall berätta om en resa som han gjorde i Korea. En resa i ett land som stannat upp och vart nästan låst för turister i många år. Med intressanta bilder, han är verkligen påläst och har ett brinnande intresse för att delge oss denna spännande resa till Korea. Att vila rösten en stund med en kopp kaffe och godis fika som just idag är sponsrad av Snapphanebygdens sparbank är ju inte helt fel.


Kaffesorlet ökar med vindens hastighet och mysfaktorn ökar markant.

Men nu fortsätter Lars Pålsson sin intressanta berättelse och bilderna växer fram med ett enkelt tryck, för visst fanns det för mig i alla fall många nyheter om när, hur och varför de blev som det blev med delning av landet på den 38e breddgraden. Dagens underhållare Lars Pålsson framförde mycket fakta till oss alla som lyssnade. Några ställde frågor och de fick också svar på dessa. Han avtackades med en varm applåd och med blomma. Därefter följdes lotteridragning med många vinster som var skänkta av pensionärerna.


Därefter följdes lotteridragning med många vinster som var skänkta av pensionärerna.

Stort tack för alla gåvor och ett tack till de glada damerna som dukar och fixar kaffe.


Denna SPF månadsmöte/ eftermiddags stund avslutades med Nationalsången
.

Välkommen sköna Maj.

Top