SPF månadsmöte i november

Kyrkoherden lät berätta att arbetet är mycket varierat och omväxlande som t.ex. vid möte med syföreningen, sångkören, barngrupper och att också deltaga i Församlingshemmet när det serveras soppa (sk soppkök ), vissa dagar mellan klockan 12.00 o 13.00.  Vidare gäller det att deltaga i kyrkoråd och kyrkonämd och att vara tillgänglig för allmänheten för samtal och att ibland bara lyssna.
Carl-Olof berättade också med värme om sina konfirmander och samvaron under tiden fram till konfirmationen och att skapa god kontakt.
Vi fick en god inblick i vår kyrkoherdes vardag.
Lars Gertsson bjöd på nostalgi i form av ett bildspel av gamla vykort över Vittsjö. Vi fick se platser och byggnader som är mycket förändrade men även vissa som man direkt kände igen. Kultur är viktig att bevara.
Ett mindre bibliotek hade Bengt Kristoffersson tagit med och det var bara att ta för sig av olika sorters litteratur. Antingen behåller man boken(böckerna) eller så tager man med den (dem) vid nästa möte och byter.

Eftermiddagen avslutades med kaffe, goda bullar och kakor.

Top