Valhalla, ett av flera café.

Café Valhalla låg i centrum av Vittsjö och var en samlingsplats under många år. Kuriosa med caféerna i Vittsjö var på julafton, då bjöds alla kunder eller besökare på kaffe med vinerbröd.

Café Valhalla omnämns i tidigare artikel om Sjöstugan. Det var P Stensson som byggde Valhalla 1894 som bostad för sin familj. Strax efter inflyttningen började fru Maria Stensson idka café- och bagerirörelse som snabbt utökades. År 1921 överlät hon rörelsen.

Då P Stensson avled 1928 såldes fastigheten till Annie Nilsson (Tannäng) som startade café Valhalla (se artikel om Sjöstugan). Annie Tannäng bedrev café rörelse till 1969, under flera år i samband med café Sjöstugan. På sin tid under några år i mitten på 1900-talet fanns det sju kafé- eller bagerirörelser i Vittsjö. Sadelmakare Torsten Johansson förvärvade fastigheten Valhalla där han hade sadelmakeri. Nuvarande ägare till gamla Valhalla är Vittsjö SkorstensService.

Några år inpå 1900-talet fanns fotoateljé i fastigheten. Där fanns ett skomakeri samt urmakeri. På andra våningen fanns också Tvätt & Strykinrättning med specialité ”fadermördare”. Uppgift gör gällande att under en kort tid fanns även Vittsjö kommunbibliotek inrymt i fastigheten.
valhalla1904.jpg

Så såg fastigheten Valhalla ut år 1904


valhalla07.jpg


Så här ser fastigheten Valhalla ut i dag med den gamla caféskylten.

Top