Kantor Curt slutar till nyår.

Han blev vikarierande kantor 1978 i Vittsjö församling. Året därefter fick han fast anställning sedan han uppfyllt kravet med examen för kyrkokantor. Efter nära 30 år som klockare i Vittsjö börjar han nu samla ihop alla sina nothäften och klavér. Den 31 december i år kommer han officiellt att sluta sin tjänst som kyrkokantor i Vittsjö församling men sista uppdraget är förlängt till Trettondagen 2008 i Verum kyrka.

Curt hade gärna läst vidare till realexamen men det blev stopp och möbelfabriken blev första jobbet. Efter några år bland färger och lösningsmedel var det dags att börja på något nytt. År 1955 tog han första tonen hos kantor Helge Kock och läroåren fortsatte hos Nils Johnsson i Markaryd. Det var synnerligen nervöst första gången Curt ensam skulle spela i Markaryd kyrka vid en gudstjänst.

Kantorsexamen avlades i Linköping 1977 och året efter blev det vikariat i Vittsjö. De tre vikarierande månaderna blev därefter nära 30 år.

Då, 1979 fanns det en kyrkokör bestående enbart av kvinnor samt en stor barn/ungdomskör med 36 medlemmar. Efter hand blev det Marie- och Diskantkör, vilka körer nu Kerstin Sturesson leder. Curt såg också till att en ungdomskör bildades. "Sockerbiten" för många körmedlemmar är resan till Liseberg och det smäller ännu högre med årliga resan till Globen i Stockholm.

Det har hänt mycket under dessa 30 år vid klaveret. Efter en operation hade Curt stort stöd av både körmedlemmar och församlingsbor som uppskattade kantorn, inte minst för hans ständigt återkommande humor. För sina insatser inom sångens och musikens värld har Curt Nilsson erhållit Svenska Sångarförbundets guldmedalj 1979.
"Sången och musiken har gett mig mycket", säger Curt.

I Bjärnums Manskör blev Curt ledare och dirigent 1964 men han började i kören redan 1961 och någon avisering om tillbakadragande är inte aktuellt!

Körsång och konserter är livet och sannolikt kommer Curt att synas i kyrkliga sammanhang även några år framåt.

epeTop