Gösta S frivillig renhållare

gstas072.jpg

Tiden är inte lång för 78 årige Gösta S Nilsson i Bjärnum. Helt frivilligt och ideellt håller han rent i Bjärnum centrum.

Efter fem år till sjöss och tretton år på Kockums varv samt ett antal år som bonddräng har Gösta S Nilsson i Bjärnum funnit en meningsfull tillvaro som frivillig renhållare i Bjärnum.

Gösta S  Nilsson (S är till för skilja från övriga med samma namn) är aktiv från tidig morgon till fram på eftermiddagen, vardag som söndag. Tre dagar efter pensioneringen fick han förfrågan om snörensning med slunga vid banken. Sen fortsatte ”bankarbetet” i ytterligare tio år med att plocka upp skräp och hålla rent på området. Sen tyckte bankledningen att Gösta S skulle ta det lite lugnare och ”pensionerade” honom. Detta var inte vad Gösta S hade tänkt sig.

Varje förmiddag sedan några år tillbaka finns han numera vid ICA-torget för att plocka upp det som människor har lämnat efter sig. Efter det frivilliga uppdraget blir det ofta en stund på en vilobänk. Men någon vila för Gösta S blir det inte. Hej, hej, hej blir det i ett då alla känner Gösta S och han känner alla och en pratstund på bänken förgyller tillvaron.

Renhållningen fortsätter med en tur på eftermiddagen till bensinmacken, läkarstationen, några handlare till busstationen och tillbaka till ICA-torget där det förhoppningsvis blir en ytterligare pratstund.

Den enda hjälp som Gösta S har fått är en så kallad förlängd arm. Han slipper att  böja sig till markplan vid renhållningsarbetet.

Gösta S har sjungit i Bjärnum Manskör under 35 år och är fortfarande aktiv i sångarskaran där han gläds åt kamratskapet och sammanhållningen. Dessutom har han som hedersuppdrag utsetts till förste kaffebryggare!

epe

Top