Höhässjor finns kvar!

Heder åt Lars Svensson som skördar sitt hö på gammalt sätt. Han hugger gräset med slåttermaskin. Gräset får ligga på "bree" och vänds för bättre torkning. Sen kommer räfsan och slutligen monteras slanorna för höhässjan och höskörden hängs upp för torkning.
Det är en prydnad för landskapet att se dessa hässjor och en kulturgärning att detta äldre skördesätt har bibehållits.
Flera höhässjor finns ännu till beskådande utmed landsvägen.
epe
Top