Raka Spåret i Vittsjö!

I dagarna har restaurang RAKA SPÅRET i gamla järnvägsstationen i Vittsjö öppnat på nytt. Madelaine och Barbro serverar besökare.
rakaspr3.jpg

Järnvägen kom till Vittsjö år 1890 och fortsatte förbi stationshuset 1892 till Markaryd. Stationshuset lämnades kvar och detta förbättrades 1932. Tågen fortsatte att stanna vid järnvägsstationen till 1977. Dock stannade ett åldersstiget ånglok med lika åldersstigna personvagnar vid stationshuset 1990 då 100 års jubileet firades av järnvägens ankomst till Vittsjö Stationshuset stod mer eller mindre öde liksom bangården och godsmagasinet till 1995 då RAKA SPÅRET etablerades som restaurang och café, då kom även järnvägsvagnar på plats. Rörelsen verkade en tid men kom på obestånd. Namnet RAKA SPÅRET levde kvar och verksamheten startade för en tid sedan. Den 3 september 2007 kom Madelaine Bjerhagen-Graemer och Barbro Gunnarsson att arrendera rörelsen. Madelaine är Malmöjänta och har bott i Motala och senast i Östersund i 3,5 år. Längtan till Skåne blev allt för stor och flyttlasset ställdes till Vittsjö med bostad i stationshuset. Barbro är hjälpreda och allt i allo åt Madelaine samt bosatt i Bjärnum.  Den första tiden är det öppethållande på vardagarna med dagens rätt som specialité men öppettiderna kommer att utvidgas inom kort när allt kommit på plats. Vad som också är glädjande, är att det gamla godsmagasinet nu blivit attraktivt. Det första magasinet uppfördes 1889 och ersattes av nytt sådant 1906. Nuvarande godsmagasin uppfördes 1947. Nu är flera samlingar bokade i det gamla magasinet och storsamling blir det den 15 september då spelmän från södra Sverige kommer att låta tonerna ljuda.

raka-spr1.jpgBarbro textar skylt för att leda matsugna till beställning.
raka-spr2.jpg

Barbro och Madelaine framför entrén till Raka Spåret.

Lycka till med RAKA SPÅRET!

Top