Skansen är nära 400 år gammal.

För Stockholmarna är Skansen förknippat med Djurgården. För Vittsjöborna är Skansen förknippat med just Skansen i Vittsjö.
För närmare angivelse finns Skansen i norra delen av Vittsjö samhälle mellan Skansenhemmet och vägen mot Gundrastorp i omedelbar närhet till Dragsån, eller lokal benämning Gustav Adolfsån! Uppförandeår för denna borg eller befästning är inte helt klart men omkring 1613 lär nog vara ganska realistiskt. Skåne var vid denna tid under Dansk flagg och Skansen byggdes som ett försvar mot Svenskarna då dansk/svenska gränsen fanns endast mindre än en mil från Vittsjö. Skansen är givetvis byggd på en ganska hög kulle och själva toppen på kullen kan ha skalats av för anläggande av en skyddsvall runt platån.
Skansen som en gång i tiden har varit byggd som befästning med åtminstone en byggnad på pålar hade ett strategiskt läge. Fragment från pålarna har återfunnits vid en mindre utgrävning. Runt själva borgen var anlagd en vallgrav med pallisader.
skansen-tavla.jpgBilden visar informationstavlan vid uppfarten till den gamla befästningen.

skansen-vallgrav.jpgSjälva vallen har i ursprunget varit omkring sex meter bred med en höjd på över två meter. Vallen har under senare år planats ut med en omkring 200 meter lång promenadstig runt själva borgen.

Det syns i dag inte mycket av de nära 400 år gamla vallgravarna men ännu har inte tidens tand jämnat ut allt.
Borgen hade ett strategiskt riktigt läge då gamla riksvägen mellan Göinge och Småland passerade intill Skansen. Enda lämpliga överfarten var just vid Skansen då de vidsträckta sjöarna sträcker sig cirka sex kilometer i västlig- östlig riktning gjorde det svårt att finna någon annan lämplig överfart. Vid Skansen har under tidens gång funnits tre skilda broar. Den välbevarade och stilriktiga valvbron som byggdes omkring år 1800 finns kvar men avstängd för trafik sedan 1952.
Redan i slutet av 1800-talet var Skansen ofta samlingsplats för större fester där det hölls frireligiösa samlingar och även andra föreningar hade denna anrika plats som samlingspunkt. Ännu sker firandet av Valborgsmässoafton på denna plats sedan starten 1946.
Intill gamla valvbron finns den i folkmun omtalade kungastenen där det sägs att Gustav II Adolf räddades sig just på denna spetsiga sten efter slaget vid Vittsjö år 1612!
Mer om det stora slaget kommer i en kommande artikel.
Top