PREMIÄR MED BOKSLÄPP I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Det blev en historisk kväll i bibliotek Hemgården i Vittsjö. För första gången i historien var det så kallat ”boksläpp”. Då presenterade Claes Ruderstam sin senaste! bok VITTSJÖLUFT på 264 sidor med 300 bilder. Boken är en efterföljare av tidigare utgivna Vittsjöboken och behandlar i stort bygdens förvandling från utpräglat jordbrukssamhälle till folkhemmet.
Claes Ruderstam signerar VITTSJÖLUFT medan köparna tränger sig allt närmare.

 

 

 

Solweig Rosén välkomnade på Bibliotekets Vänners vägnar och Claes Ruderstam tog över med att presentera bokverket VITTSJÖLUFT på Vittsjö bibliotek. Det har varit tämligen omfattande forskning och studier av olika källmaterial som har gett bokens utformning. Claes Ruderstam betonade att det inte var  av ekonomiska skäl som han har gett ut boken utan det har varit en drivkraft med livskvalitet att sprida kunskapen vidare för att bevara händelser sekel tillbaka. Så var det att leva i Vittsjö 1850- 1930 som boken omfattar.
Boken inleds med en ”kärleksförklaring” till Vittsjö och det orten har att erbjuda. Ett kapitel handlar om emigrationen med en förteckning hur många som utvandrat till Amerika då 739 människor från Vittsjö utvandrade, inte enbart till Amerika utan även till Danmark och Tyskland.


Järnvägens ankomst till Vittsjö behandlas i ett kapitel, händelsen som omvandlade hela samhället med omgivning. De 18 pensionatens blomstringstid inträffade då järnvägen kom till Vittsjö och flera årtionden därefter.

I tidens begynnelse då järnvägens ankomst börja diskuteras var det på håret att Södra Stambanan skulle förläggas över Vittsjö. Så blev det inte. Då hade kanske Vittsjö och Emmaljunga sett annorlunda ut i dag? De aktuella föreningarna i bokens perspektiv behandlas liksom idrottsverksamheten och den religiösa verksamheten i bygden.

En nyhet för de allra flesta besökarna var att det funnits en orgelverkstad i orten. Den riktigt stor omvälvningen i så kallad modern tid var då cyklar började bli vanliga och sen kom bilarna som i dag är nästan var mans egendom. Telefonen började komma först till Emmaljunga där telefonstation öppnades 1906 och i Vittsjö kom telefonstationen 1908.

Innan dess hade järnvägsstationen telefon, men direktlinjen gick till Bjärnum.

Detta var Claes Ruderstams andra bok och förmodligen kommer ytterligare en bok längre fram? Om den kommer och vad den kommer att handla om får framtiden utvisa.

Efter presentationen av boken började kön i dubbla led att ta sig fram till bokbordet för att få sin bok signerad av författaren. En del av de 50 besökarna tog det lite lugnare och tog sig till kaffeborden där Karin Ruderstam med flera serverade kvällsfika.


Sedan Vittsjöluft inhandlats tog några besökare det ganska lugnt med kaffekoppen i handen.

 

 

Top