Vittsjö kyrkokör under 90 år.

Kyrkokören i både Vittsjö och Bjärnum bildades 1917 av den unga och nytillträdda kantorn Tekla Jönsson från Hörby. Det var hennes första riktiga tjänst efter sin kantorsexamen men hon fick söka dispens då det inte var fritt fram för kvinnliga kantorer att inneha en kyrkotjänst. Hon blev omåttligt populär och stannade i tjänst under 41 år. Hon tilldelades Patriotiska Sällskapets medalj för lång och trogen tjänst vid sina avgång 1958. Överlämnandet av utmärkelsen skedde i samband med körens 40 års firande. Den 2 december blir det kyrkokörens jubileumskonsert i kyrkan klockan 18.
kyrkok.02-07.jpg
Kyrkokören vid ett av sina framträdande i kyrkan.

Den nybildade kyrkokörens första offentliga framträdande skedde samma år, 1917 som Tekla Jönsson tillträdde sin tjänst. Premiärframträdande av Vittsjö kyrkokör skedde på försörjningshemmet (ålderdomshemmet) i Kristenstorp där glädje bereddes de gamla. De kvinnliga medlemmarna i kören hade, trots kristiden lyckats få fram rikligt med kaffe och bröd. Tekla Jönsson var ledare för körerna i både Vittsjö och Bjärnum. Under åren 1958-1963 var det flera tillförordnade kantorer Elisabet Persson, Eiwor Svensson, Sixten Johanson och Nils Johnsson samt några till under kort period. Under Sixten Johansson tid som kantor 1964 ordnades trivselkväll då Bjärnum kyrkokör var inbjuden liksom kantor Sundblad. År 1963 tillträdde Carl-Oskar Sundblad sin tjänst som kantor och det var första gången som körmedlemmarna dristade sig att föreslå sånger. Samma år ordnades en utfärd bland annat till Hörby där blommor lades ner på Tekla Jönssons gravplats. Efter ett års tjänst slutade den uppskattade kantorn och efterträddes 1964 av Margit Nilsson Engström som stannade kvar i sin tjänst till 1969. Under hennes tid firade även kören sitt 50 års jubileum då tidigare körmedlemmar hade inbjudits till högtiden. Då tilldelades Hulda Bengtsson och Verner Thuvesson sångarförbundets medalj Mucica Sacra för 20 och 25 års körmedverkan. Dessutom tilldelades fem medlemmar diplom för lång körmedverkan. Inbjudan kom 1969 från avflyttade kantorn Margit Nilsson att besöka hennes och makens hem i Tåstarp vid Munka Ljungby. Nästa kantor var Clas-Erik Sjöding som var en bra musiker men någon körledare var han inte. Efter Sjöding kom Eiwor Svensson och Elisabet Persson in som vikarierande kantorer 1971-1973 och då fick körsången åter ett uppsving. Maja Appelqvist tillträdde som kantor 1973 och hade tjänsten till 1979. Trots sitt rörelsehandikapp skötte hon sin tjänst till belåtenhet.
curre-curt.jpgÅret var 1979 då kantorn och sedermera kyrkokantorn Kurt, sedermera Curt Nilsson tillträdde och det är utan tvekan hans förtjänst att det finns flera aktiva körer inom kyrkans verksamhet. År 1988 uppmärksammades Oskar Bengtsson och Helge Koch som tillsammans tillhört kyrkokören i 106 år! 1994 var det högtidlig utdelning av förtjänstmärken. Solveig Narberg fick sångarförbundets  silverplakett för 31 års sångarmedverkan. Medaljen Mucica Sacra tilldelades Märta Persson och Birgit Åkesson vardera 21 år i kören, Anna Carin Nilsson för 23 år samt Bengt Inge Bengtsson för 20 år. Kjell Lönnå delade ut utmärkelse 1997 till Hulda Bengtsson som då varit körmedlem i 50 år. Vid flera tillfällen har församlingens nuvarande och tidigare fyra kantorer gemensamt varit samlade. År 2001 delades medaljer ut till Karin Lilja och Ingrid Mattisson samt till Margit Kristiansson, Ewa Nevhage, Per Moberg och Nils Pålsson. Curt Nilsson kan se tillbaka på en synnerligen aktiv tid som kyrkomusiker och körledare under 29 år där han har arbetat upp kyrkokören, Ungdomskören, Mariakören samt Diskantkören. Särskilt under "Julens sånger" har samtliga körer med 80 medverkande deltagit tillsammans med Bjärnum Manskör. Under senare år har Kerstin Sturesson varit en utmärkt självständig assistent till Curt Nilsson. Tanken att humoristen, kantorn och körledaren Curt Nilsson nu skall leva pensionärsliv är främmande!
epe

Top