För 100 år sedan

 

Vad kan ha varit intressant de första åren på förra seklet, åren 1900 - 1907? Nedan uppgifter hämtade från skriften 1284 händelser under 1 000 år i Vittsjö. Ny omarbetad upplaga väntas inom kort. lion124r.gif


1900 bildades Bjärnum-Vittsjö föreläsningsförening

1900 bildades nykterhetsfolkets sjukkassa.

1900 inköptes likvagn

1900 snökaos. Tågtrafiken inställd 18 febr

1900 var folkmängden 2 204

1901 bildades Vittsjö skytteförening

1901 diskuterades järnvägsförbindelse Perstorp-Vittsjö

1901 kanaliserades ån Bröna-Oretorp

1901 sattes extratåg in från Hässleholm till Vittsjö markand

1902 startade Svenska Torfvskolan i Emmaljunga

1902 utgrävdes Emmaljunasjön

1902 bildades Vittsjö brandkår

1902 flyttar Josef Palmér till Vittsjö och övertar fotoateljén

1902 grasserade Difteri. Skolorna stängdes

1902 inträffade den beryktade julstormen

1902 påbörjades vägen Englarp-Vittsjö

1902 var folkmängden 2155 personer

1902 öppnade August Jönsson skoaffär

1902 infördes helgmålsringning

1903 firar Ola Kämpe sin 100-års dag i Hästhult (21 mars)

1903 kom de första cyklarna till Vittsjö

1903 otsågs korperalen C Molin till kronofjärdingsman

1903 startade Tage Zickerman keramikfabrik >1923

1903 sändes tre järnvägsvagnar med nödhjälp till Norrland

1903 torpbränder i Mörkhult och Emmaljunga

1903 uppfördes Urmakar-Hennings hus (Hässleholmsv.15)

1904  byggdes Bröd-Bengtas hus (sedermera Bokhandeln)

1904 anlades vägen Snickartorp- Vittsjö

1904 avgick Johannes Jönsson som ordf i kommunalnämnden

1904 brand hos Johannes Johnsson i Stora Frösboholma

1904 nyvaldes N Sv Håkansson till ordf i kommunalnämnden

1904 uppfördes skyttepavaljongen som blev JUF-stuga

1905 bildades Hårsjö syförening

1905 bildades Hårsjö ungdomsförening

1905 startade Vittsjö gräddmejeri

1905 startades verksamheten på Vittsjö torvmosse

1906  startade Trobecks manufakturaffär >1970

1906 bildades IOGT i Emmaljunga

1906 bildades Skånska Lantmännens Lokalförening

1906 byggdes nytt godsmagasin

1906 etablerades Emmaljunga telefonstation

1906 inköptes mark och ålderdomshemmet i Kristenstorp  byggdes

1906 räddades Henning Anderssons Elsa från drunkning av Paul Hansson

1906 startade Statens torvskola i Emmaljunga

1906 såldes Gösta Johansson, Emmaljunga på auktion för 35 kronor

1906 uppfördes Hemgården (biblioteket)

1906 uppfördes Margits bod (A Bjarkes fastighet Hlmv. 7)

1907 bildades Boalt-Hultatorp vägförening

1907 brand hos Troed Nilsson, Porrarp

1907 invigdes ålderdomshemmet (fattiggården) i Kristenstorp

1907 reparerades kyrktornet och färgen ändrades från svart till vit

1907 skänktes kandelaber samt ljuskrona till kyrkan

1907 total solförmörkelse

1907 uppfördes Solhäll (Göingebrunn)

1907 uppfördes Zaunders hus (Vittsjöhallen)

1907 överläts Berns (Trobecks) till Streijfert och Pettersson

Övriga händelser under 1 000 år finns i skriften 1284 händelser under 1 000 år i Vittsjö genom Wittsjö hembygdsförening. Ny upplaga med 1 639 aktuella årtal planeras.
Top