7 gränser i Emmaljunga

I mycket grova drag stakades gränsen mellan Danmark och Sverige ut på 1050-talet. Då tillhörde som bekant Skåne det Danska riket. Namnet Skurehall blev aktuellt först år 1533 då det åter var en tvist om var den rätta gränsen fanns men namnet Skurehall blev officiellt först år 1554. Under årens gång var det flera tvister om var egentligen den rätta gränsen var belägen.

Efter ett domslut 1745 och 1804 fastställdes slutligen att Skurehall var det riktiga gränsmärket. Vid en av tvisterna var markägarna oense om gränsen mellan Skåne och Småland. Följden blev att den tidigare gällande raka gränsen nu gjorde en utbuktning in i Småland. Ännu i dag kallas den aktuella skogsbacken för Trätoskogen!

Även under senare epoker har Skurehall varit aktuellt. Harold Perssons bekanta gränsvandringar från Kalmarsund till Skagerack startade vid just Skurehall som Harold Persson ansåg vara det enda riktiga gränsmärket. Från start till mål tog det 25 år för vandrarna att förflytta sig men så utfördes också noggranna mätningar och markeringar var den riktiga gränsen fanns.

Enklaste men ändock lite besvärligt är att komma till Skurehall. I Emmaljunga färdas Hultahusvägen norrut. Efter cirka 1 600 meter på en skogsväg norrut kan du finna Skurehall. En vägvisare från skogsvägen förkunnar vart du skall vandra i cirka 200 meter till det berömda gränsmärket.

epe

Top