Björstorp skola från 1870- talet

Det var riksdagsman Nils Håkansson, Björstorp som skänkte mark till skolan i Björstorp. Kanske var det en bidragande orsak till gåvan att den legendariske skolläraren "SkolmästarChristen" Andersson var född strax intill skolan. Innan skolan i Björstorp uppfördes var han lärare vid fem ambulerade skolor i socknen och då föll det sig ganska naturligt att Christen Andersson skulle få platsen som förste lärare vid skolan.

SkolmästarChristen var en begåvad yngling då han redan som tioåring började undervisa i ambulerande skolor. Christen var född 1826 och avled 1894. Han var son till Anders Kristensson (1799-1879). Även han var lärare. 19 år gammal fick SkolmästarChristen anställning som sockenlärare vid ambulerande skola. Efter sju år beslutade sockenstämman att sända Christen till seminarium i Lund för utbildning. Efter cirka fyra månaders studier i Lund avlade han sin examen som folkskollärare och fortsatte sin verksamhet i Björstorp skola. Under många år var Arnold Fahlén folkskollärare i Björstorp till 1965 då skolverksamheten upphörde. Skolhuset stod sedan tomt och outnyttjat fram till 1973 då Vittsjö hemvärnsområde köpte och fick tillgång till skolan och den gamla skolan blev då hemvärnsgård. Numera är det Björstorp skolas fastighetsförening som sedan 2006 äger skolan sedan verksamheten med henmvärnet drastiskt har minskat. Den gamla skolan/ hemvärnsgården är samlingsplats för olika föreningars aktiviteter. Efter undervisningens upphörande i Björstorp skola har stora förbättringar och renoveringar utförts till en början av Hemvärnet och sedan av fastighetsföreningen. De ideella insatserna på landsbygden har stor betydelse för en fortsatt levande landsbygd! Björstorp skola är och förblir Björstorp skola! bjrstorp-skola-07.jpg

Björstorp 1870-tals skola som nu ägs av en fastighetsförening.epe

Top