LEDMOTIVET VID BÄCKABRO PÅ FREDAGEN VAR HOPPET.

VITTSJÖ. Två publikdragande aktiviteter i hoppets tecken ägde på fredagseftermiddagen rum vi Bäckabro i vårt sommarfagra Vittsjö under ledmotivet enligt rubriken. Vi tar det i tidsordning som även sammanfaller med varaktigheten. Föreningen Vittsjö nya fiskevårdsområde stod som värd för båda tillställningarna. 
Klockan 15.30 var det aviserat en avtäckning av ett nytt monument i Vittsjö och menat att förstärka byns allomvittnade skönhet. Så blev det. Det var en mycket vacker skulptur i rostfritt stål placerad på en fast sten invid stranden som avtäcktes. Claes Ruderstam ordförande i Fiskevårdsområdet betonade att Vittsjö i sig själv är vackert men även en konstnärlig utsmyckning bidrar till skönheten. Att finansiera det här konstverket står två organisationer för. Det är Vittsjö nya Fiskevårdsområde och Vittsjö Försköningsfond. Margit Kristiansson inbjöds att lämna förslag.

Margit Kristiansson, mångårig vittsjöbo och konstnär, är skapare av den fantasifulla fisken som står på huvudet. Vi vet att laxen är en duktig hoppare där av namnidén. ”Den hoppar av glädje” säger Margit. Men hoppet är ju också framtistron, glädjen och i  Vittsjös fall även luften. Med andra or ”Framtidshopp i en skön miljö”.

Fler bilder från avteckningen av nya monumentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Ruderstam och Margit Kristiansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstverket

Nästa publikdragande atktivitet började kl. 16.00 och är givetvis kräftfisket med hopp om en storfångst. Dett ingår i sensommarens tidschema. Den större publiktillströmningen tyder på att magens och gommens lustar smäller minst lika högt som känslan för skönheten. 
Även här hade Claes Ruderstam ledarrrollen. Alla presumptiva kräftfiskare informerades om vad som gäller när man fiskar kräftor i Vittsjön. Kostnaden är 600 kronor och man lottas att få välja var i sjön man vill fiska eller tror att kräftorna finns. Jag tror att det valet är högst personligt.
Inga burar i sjön före 17.30. Vattenståndet i sjön  är lågt och kan kanske påverka tillgången på små odjuren. Siffran 6,2 nämndes i det här sammanhanget. Den oinvigde tolkar det så att det är genomsnittet antalet kräftor fångade i burarna vid försöksfisket.
Det finns, av forskningsskäl, märkta kräftor, som kan hamna i burarna. Var rädda om dem och lämna in dem genast söndag morgon så att vetenskaparna kan tolka vad de vill veta. Fisket avblåses klockan 12.00 på söndag. En andra fiskeomgång anordnas om två veckor. Då kan man ånyo pröva lyckan.
Tider för fisket:
I. Fredag 9/8 kl. 17.30 – Lördag kl.12.00. Fiskeavgift 600 kronor.
II. Fredag 23/8 kl. 17.30 – Lördag 24/8 kl.12.00. Fiskeavgift 400 kronor.

Top