HANDELSTRÄDGÅRDEN I BÄCKALID

BÄCKALID/VITTSJÖ. Bäckalids handelsträdgård i Boalt fanns intill gränsen mot Skånes Värsjö. Det var grönsaksodlaren, trädgårdsmästaren och sedermera blomsterhandlaren Sven Pihl som startade denna verksamhet som utvecklades efter hand med blomsterhandel i Vittsjö. Han startade verksamheten i Bäckalid då han var omkring 20 år.

 

Sven Pihl som i unga år startade Bäckalids handelsträdgård och fortsatte som ägare av Pihls blomsterhandel. Foto arkiv


Sven Pihl var född i Kristianstad och drabbades i barnåren av tuberkulos och kom till ”Syster Hulda” i Boalt när han var fem år.  Där tillfrisknade han med hjälp av hennes delvis självlärda kunskap. Efter skolans slut började han på en snickerifabrik men intresset var mer jordnära och han fick anställning hos en trädgårdsmästare i Finja.

Hemma i Boalt hos ”Syster Hulda” och hennes syster Eva började Sven så smått att odla grönsaker och namngav sin rörelse som Bäckalids handelsträdgård som startade på 1930-talet. Han marknadsförde sin rörelse med en enkel skylt på uthuset och människor strömmade till för att handla utan mellanhänder. Rörelsen utvecklades då Sven inhandlade en cykelkärra och cyklade runt i byarna där han saluförde sina färska varor, direkt från trädgården. Rörelsen ”från dörr till dörr” hade startat.

Verksamheten utökades och Sven inköpte häst samt vagn för mer omfattade och uppsökande marknadsföring under cirka fem år. En av Svens specialiteter var mosskransar som han givetvis tillverkade själv. Åkrarna hemma på Bäckalid utnyttjades med odling av alla säljbara grönsaker. En av specialiteterna var onormalt stora kålhuvud som tydligen trivdes bra på tidigare åkermarken i Bäckalid.

År 1946 flyttade verksamheten till centrala Vittsjö där en blomsterhandel var till salu. Färska grönsaker från Bäckalid levererades men tiden började bli allt mer stressad varför Sven övergick till att köpa hem varor från grossister medan verksamheten allt mer avvecklades på Bäckalid. Blomsterhandeln flyttade till andra sidan gatan.  Sven Pihl, som givetvis bodde vid Pilgatan där han hade mindre odling av grönsaker.  Under några år hade han även begravningsbyrå med ”Syster Hulda” som medhjälpare.

Det enda som nu påminner om handelsträdgården Bäckalid är namnskylten på gården samt fortfarande det tagna men gångbara namnet Bäckalid på några kartor. På de åkrar som Sven Pihl odlade sina grönsaker är det några vinbärsbuskar som påminner om tider som varit. Några av dessa buskar finns ännu kvar intill skogen.

Sven Pihl var född 1916 och avled 1999. Han avvecklade yrket som blomsterhandlare år 1982 men fortsatte med begravningsbyrå något år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna ”reklamskylt” på uthuset vid Bäckalid var dåtidens marknadsföring på 1930-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa vinbärsbuskar är sannolikt de sista resterna från Bäckalids handelsträdgård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numera är villan där Sven Pihl växte upp moderniserad. Komforten var helt annorlunda för omkring 70 år sedan.

Top