JUF-stugan vid Pickelsjön. Vittsjö första medborgarhus

Det som jag kallar Vittsjö första medborgarhus var långt ifrån det som i dag klassas som offentlig samlingslokal. Vaktmästaren Axel Pålsson var en säregen man som hellre tog en stor peng (dåtidens femöring) än en liten enkrona som ersättning för till exempel utlånad båt. Särskilt under kalla vinterkvällar hade han ett påfrestande arbete att hålla lokalen uppvärmd. I ena hörnet fanns en stor rund vedeldad kamin som tillfälligtvis var rödglödgad men i andra ändan av lokalen var det ytterst låg rumstemperatur! Det så kallade medborgarhuset vid Pickelsjön byggdes 1904 men då som skyttepaviljong för ortens skytteförening. Skjutning förekom då tvärs över sjön mot Västanskogen men då var bebyggelsen ringa utmed Snapphanevägen. Den gamla måltavlan av järn finns fortfarande bevarad vid skjutbanan i Lehult.
 skyttefr-juf.jpg


Den gamla stammen av skyttar lägger an mot Västanskogen. Till höger syns gaveln på JUF-stugan.







Året var 1932 då ungdomskonsulenten i JUF, Magnus Björklund inhandlade skyttepaviljongen till JUF för 600 kronor. Samma år bildades JUF (Jordbrukarnas Ungdoms Förbund) som därmed fick en egen lokal, JUF-stugan. Första åtgärden var att låna upp 3 000 kronor för inköp samt för nödvändiga reparationer och förbättringar. Hyran var minimal då ordföranden hade tre kronor för städning och eldning vid varje sammankomst! Under många år var JUF-stugan mycket flitigt använd av många av ortens föreningar. Vaktmästaren Axel Pålsson myste då det samlades många besökare och han svängde stolt sin stora skramlande och välfyllda nyckelknippa.

Vittsjö kommun var helt utan större samlingslokal, behovet var skriande. År 1947 blev Vittsjö kommun ägare till anrika gamla hedervärda JUF-stugan för 19 500 kronor. Kommunen uthyrde samma år JUF-stugan till ortens JUF-avdelning och verksamheten som möteslokal fortsatte utan förändring. JUF-avdelningen fick hyra stugan till 1954 eller längst tills ett riktigt medborgarhus hade uppförts. Den gamla skyttepaviljongen blev allt skraltigare då reparationerna blev för kostsamma och förfallet ökade. Då beslutade kommunens styresmän år 1961 att JUF-stugan skulle eldas upp som övningsobjekt. Därmed var kommunen helt utan större oberoende samlingslokal ända till 1969.

Strax intill, utmed norra stranden låg sommarcafé Blockstugan. Denna timmerstuga uppfördes 1934 och var en tillgång för badgäster under varma sommardagar. Mellan Blockstugan och JUF-stugan fanns Axel Pålssons bostad.

År 1969 invigdes medborgarhuset med teatersalong och föreningarna fick åter en samlingsplats. En modern sådan. Under den lokallösa tiden utnyttjades samhällets pensionat som möteslokaler det var praktiskt då serveringen sköttes av pensionaten men föreningarna var mer beroende. Efter hand har flera föreningar och sammanslutningar ordnat egna lokaler, främst i nerlagda skolor på landsbygden. I samhället finns nu medborgarhuset samt församlingshemmet vilka har bra utrymme till större eller mindre sammankomster. Dessutom finns det gamla godsmagasinet som har bra utrymmen. Utöver nämnda skolor finns bygdegårdar i både Emmaljunga och Verum.

Du som har en bra bild av JUF-stugan. Hör av dig. Jag vill låna den.

epe

Top