Erika enda kvinnan i Vittsjö brandvärn

 

VITTSJÖ. Brandvärnet i Vittsjö har sedan en tid tillbaka fått ett nytillskott och dessutom en markant föryngring av medelåldern inom personalen för Röde hanens bekämpande. erika-3.jpg

Det är undersköterskan Erika Berlin som sedan slutet av förra året är anställd inom Vittsjö brandvärn. * Det var ett ganska naturligt val att bli brandman då jag liksom alltid har varit lite "grabbig" av mig, berättar Erika med sina snart 24 år under det blonda hårsvallet.Det så kallade "grabbiga" har hon fått i arv av sin fader medan vårdintresset är ett arv från modern. Dessutom är hennes sambo också undersköterska.
Först fick Erika tillbringa ett år som lärling bland de stora pojkarna och efter tester och prov i Hässleholm befanns hon vara en fullgod brandman och är nu anställd i Vittsjö brandvärn som brandman. Testerna för att bli legitimerad brandman var tuffa för Erika. Med rullband och höjdtest. Dessutom blev det test i balans och styrkeprov. Alla proven klarades av galant med bra betyg.
erika-4.jpgKranarna i fronten på 227:an behärskar Erika liksom övrig utrustning.

Problemet är om larm utlöses då Erika har tjänst på Vittsjö sjukhem. Vid vissa tider kan hon inte lämna sitt ordinarie arbete om det skulle saknas personal vid just det tillfället. Det har dock inte varit några problem vid de tre utryckningarna som Erika har varit med om. Det var inga större insatser för brandvärnet dessa gånger men det kan kanske vara bra att börja sitt nya yrke lite lugnare än vid mer drastiska larm. Hon och familjen bor i lägenhet men som flera andra söker familjen en villa som dock inte bör ligga allt för långt från brandstationen i Vittsjö!
Brandvärnet i Vittsjö är att gratulera till nyförvärvet och ytterligare en fördel är att Erika är utbildad sjuksköterska som kan vara en fördel vid vissa olyckor.

 

Top