Birgers Bjärnumskrönika vecka 809

Till Hembygdsparken och museet kan man däremot komma på söndag 2 mars. Då blir det vernissage där och utställning av fabrikör Börje Nilssons porträtt av kända Bjärnumsbor. Det är de ledande gubbarna i kommunen som fanns på 1940-80-talet och nu är de flesta borta. Berättelserna om dem lever än, men hur länge? Vi vet att rätt snart är människor glömda och därför är det viktigt att det blir nedtecknat som är känt om dem nu. Så kom till museet och berätta om ni har minnen av dessa nu bortgången!

Utställningen innehåller också ett antal fina akvareller av konstnären Oskar Hugo Hansson  med motiv från bebyggelsen i det gamla Bjärnum.

Fornminnesföreningens årsmöte hålles på lördag 1 mars kl 14 i Församlingshemmet. Då blir det också musikalisk underhållning av Irene och Bernt Ove Kroon och ett bildprogram av Ulla och Ivar Karlstrand. En vandring med Linné heter bildprogrammet. Nya årsskriften kommer då också att presenteras. Den kostar 100 kr och temat för den i år är hur möbelindustrin växte fram här i Bjärnum. Gamla mästare och arbetare berättar.

En förteckning över bebyggelsenamn här i Bjärnum finns på Dialekt-och Ortnamnsarkivet i Lund. I år kommer det ut en bok där dessa namn från Västra Göinge finns samlade. Här finns många intressanta namn som säkert är glömda av de flesta nu levande. Här i Bjärnum och byarna omkring  finns roliga namn som Snippens, Socka-Nissens, Bussutens, Femtingens , Sjättingens, Stäver-Petterens, Sjudarehused, Tors gräbbors, Hundsingens, Bösse-Pärens, Rese-Beatans m.fl. En del namn är inte helt rumsrena som Skidehuskejsarens, Fans hund och Fittans vid ledet.

Det givs förklaringar till många av namnen. Vi återkommer till detta när boken som redigeras av docent Claes Ringdahl utkommer senare i år.

"Pärtan" denna gång får knyta an till de gamla jobbarna på fabrikerna här. Två av dessa som båda var ungkarlar diskuterade de hårda tiderna på 1930-talet. Den ene jämrade sig över hur dåligt allting var. Då sa den andre:

-Men du ska väl inte klaga, du som har dä så bra.

-Har ja dä bra ? Hur kan du påstå att ja har dä bra?

-Ja du har ju cykel o fjälla o nära te caféet

Hälsningar från Den Gamle Gubben i Bjärnum till alla läsare.

Top