Bostad blev bibliotek Hemgården

Bibliotek Hemgården i Vittsjö känner väl de allra flesta till fast besöksfrekvensen är vikande. Gör ett besök. Där finns mängder av lokal litteratur om bygden som kanske kan intressera dig!

Hemgården har inte alltid varit bibliotek. Det var efter många turer och politisk turbulens, stormöte och överklagande som biblioteket kunde invigas den 20 september 1986. hemgrden-0707-ebbe.gifBilden visar Biliotek Hemgården.

Hemgården uppfördes som bostad åt sågverksägare Martin Holmgren och byggmästare var P Stensson. Han hade då möjlighet att ta fram det allra bästa virket från Holmgrens träförädling. Byggnaden uppfördes 1906 och har fortfarande kvar den ursprungliga klädseln på ytterväggarna. I entrén finns en kvadratisk öppning upp till andra våningen och denna fanns för att en stor och hög julgran skulle vara synlig att beskåda i två plan. I det Holmgrenska hemmet bedrevs söndagsskola under åren 1908 - 1913 då det även var annan religiös verksamhet i hemmet. Missionärer och kringresande predikanter hade ofta sin bostad hos Holmgrens. Dessutom bedrev makarna Holmgren en tämligen omfattande korrespondens med missionärer i andra länder.

En följd av de svåra tiderna på 1920-talet försattes Holmgrens trävarufirma och villa i konkurs 1922 och villan såldes till Nils Kristensson i Englarp 1923 som hade stora fordringar hos trävarufirman. Under några år hade Kristenssons döttrar sommarcafé och mindre pensionatsrörelse i villan. Flera ägare fanns till villan och en av dem var Ljungkvist som lät köpa ett lejon av sten som ännu finns på trappan vid entrén.

Under en tid ägde Gerda Hullegård (senare Turistgården) fastigheten som då verkade som pensionat Hemgården och hon sålde pensionatet till Berta Nilsson som helt enkelt kallades fröken Nilsson. (Denna fröken Nilsson skall inte förväxlas med fröken Bertha Nilsson (tant Bertha). Hon var omtyckt både som lärare och söndagsskollärare. Hon avled 1964).

Vittsjö dåvarande kommun köpte fastigheten 1963 och under åren fram till1971 hade AB ALGA en del av sitt lager i den gamla villan. Efter upprustning hade bröderna Bertil och Folke Larsson sin skoaffär där. Efter fem år överläts rörelsen till Karl Erik Blomkvist som också hade skoaffär.

Planerna var många för den gedigna villan: affärsverksamhet, hushållsskola, restaurangskola och pensionärsbostäder. Dessutom var det en bingohall på den tiden det var populärt med detta spel.

Kommunens ledning ansåg att biblioteket skulle förläggas till skolans gymnastiksal i stället för Hemgården trots att majoriteten av ortens befolkning ville ha biblioteket till Hemgården. Efter agerande av en privatperson beslutade en politisk organisation att överklaga beslutet till Kammarrätten som beslutade om förbud mot verkställighet och Hässleholm kommuns beslut upphävdes.

Efter nytt beslut i kommunfullmäktige beslutades att biblioteket skulle flyttas till Hemgården och biblioteket kunde invigas den 20 september 1986.

Det slutliga beslutet var helt enligt befolkningens önskan och biblioteket passar väl in i ett verkligt kulturhus!

Folkviljan och opinionen hade åter igen lyckats att göra kulturortens vilja hörd!

Förhoppningen är att ännu fler ställer sina steg till biblioteket som har ett brett utbud att välja på!

epe

Top