Bjärnum, Skånes centrum för modern konst!

Vid vårt besök på ARS DIVINA slås vi av den fantastiska miljö som skapats i det gamla stallet.
ars-divina-1.jpg
De vackra grovhuggna timmerbjälklagen inramar den i övrigt öppna ytan med mycket ljus och luft. Därtill en färgsättning som skapar ett lugn och som framhäver de olika konstnärernas utställda verk.  

gunnel.jpgUnder vår dryga timme på plats, kommer ständigt nya intresserade besökare.
Med jämna mellanrum presenterar Gunnel Götesdotter de drygt 30 konstnärernas utställda verk.

Vi får en kort pratstund med Gunnel som berättar att hon började sin bana i Paris, detta som modetecknare. Då arbetade hon också för flera av de svenska damtidningarna. I Paris fick hon också sin konstnärsutbildning. Inspiration har hon också hämtat från Sydamerika och New York, där hon bott i flera år. Gunnel berättar vidare, att hon ingår i den aktiva och idag
ars-divina-2.jpgkända "Bjärnumsgruppen". Tanken med ARS DIVINA, är att inledningsvis skapa ett Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum, med på sikt en vision att omfatta konstnärer från hela Skåne. Portalen noterar att det faktiskt redan idag finns konstnärer från Lund/ Malmö området som ställer ut på ARS DIVINA, detta är väl ett mycket gott betyg!

Nya besökare anländer och Gunnel skall åter presentera konstnärerna, så vi tackar för pratstunden och önskar lycka till.

ars-divina-3.jpg

Det är lätt att hitta till ARS DIVINA , skylt utmed väg 117 leder en ut på vägen mot Röke och efter några hundra meter är man på plats. Portalen kan rekommendera ett besök.

Top