FRUNTIMMERSVECKAN

Tidigare medarbetaren bland annat i ortstidningen, Hans Flyborg (sign Balder) publicerade för 75 år sedan följande vers tillägnad den så kallade Fruntimmersveckan (19- 24 juli). Flyborg var född 1869 och flyttade till Vittsjö på 1920-talet. Han avled 1961.

Fast Fredrik göt tårar så ymniga att

skatorna ej kunde hålla sig för skratt,

lät Sara och Greta snällt nog bli att väta

ner Vittsjö- Min tös efter dem skall du heta.

Johanna var strålande skön likaså

med solgud på Vittsjöns böljande blå,

men miss Magdalena hon blötte ner träna,

samt duschade lätt både folk och fäna.

Och Emma var gråtmild att ej säga sur,

i Vittsjö hon kom då och då med en skur

men lilla Kristina lät snällt bli att grina,

den flickan får rangplats i år bland de fina.

Då dan före dan före Sjusovardan

göt skurar från rymdens grå Ocean

så Jöns sa till Anna

"Nu slipper vi vanna

för sju veckors ti bli ej darna så granna".

Men Jöns han tog miste, ty dagen därpå

sken solen så härligt och himlen var blå,

och nu vill jag gånga

att solskenet fånga

i Vittsjö till darna bli våta och vrånga.

                                            BalderTop