Rötmånaden är inne

Rötmånaden den 23 juli till 23 augusti i Lejonets tecken är inte vad den har varit. Längre tillbaka i tiden var det stora problemet att hålla livsmedlen färska under den mest intensiva perioden av värme. Med nutidens konserveringsmedel och andra mindre nyttiga metoder kan maten på konstlad väg hålla sig färsk en längre tid.

Tecken på rötmånaden är att gurkan självdör och filmjölken "skär" sig även i kylskåp. Serverande av leverpastej kan jämföras med "resande av livsfarligt vapen"!

Ordet rötägg har sannolikt kommit från själva rötmånaden men det är allom bekant att rötägg finns hela året både på strand och mark. Många av rötäggen är numera samlade i maktens boningar och delikatessen kan kanske vara gurka och leverpastej med filmjölk till dessert!

Hur som helst: var försiktig med vad du förtär i mat och dryck, särskilt under rötmånaden.

Top