Rötmånaden är inne

Tecken på rötmånaden är att gurkan självdör och filmjölken "skär" sig även i kylskåp. Serverande av leverpastej kan jämföras med "resande av livsfarligt vapen"!

Ordet rötägg har sannolikt kommit från själva rötmånaden men det är allom bekant att rötägg finns hela året både på strand och mark. Många av rötäggen är numera samlade i maktens boningar och delikatessen kan kanske vara gurka och leverpastej med filmjölk till dessert!

Hur som helst: var försiktig med vad du förtär i mat och dryck, särskilt under rötmånaden.

Top