Komedi i moll - av Hans Keilson

Den här romanen heter ”Komödie in moll” på originalspråket tyska och gavs ut redan 1947, men det var först när boken, för knappt tio år sedan, översattes till engelska och gavs ut i USA, man började tala om den som en ”litterär sensation” och ett mästerverk.

Hans Keilson, ( 1909-2011 ), som då fortfarande levde, får sägas ha varit rätt torr bakom öronen när han äntligen fick sitt litterära genombrott - vid 100 års ålder … Boken utkom på svenska 2016.

Romanhandlingen utspelar sig i Holland, hos ett ungt par som under andra världskriget gömmer en judisk man i sitt hem - och den är intressant av flera olika skäl. Framför allt kanske därför att den skildrar skeendet, inte ur den gömde, utan ur gömmarnas perspektiv – men också för att den till stora delar bygger på författarens egna upplevelser under krigsåren. Tonen är dämpad och berättelsen mollstämd från början till slut.

Den gömde, som kallar sig Nico, gör inte mycket väsen av sig och månaderna går utan att någon ”där ute” misstänker någonting – allt flyter på – och författaren beskriver instängdheten, relationsförändringarna mellan de tre människorna i lägenheten och deras ständiga rädsla för att bli upptäckta, med så små och förfinade medel att den ouppmärksamme läsaren lätt kan få för sig att det inte händer någonting alls i romanpersonernas vardagliga och rätt enahanda tillvaro förrän – ja, vad då?

Jo, Nico dör … Nu blir allting plötsligt komplicerat – för hur hanterar man en död man som inte finns? Ja, säg det ….

En mycket läsvärd liten bok detta.

Top