BRANDVÄRNET OMORGANISERAS

Under den senaste tiden har inte brandvärnet i Vittsjö larmats ut vid alla tillfällen. En omorganisation pågår.

Enligt räddningschef Anders Nählstedt sker en omorganisation inom Räddningstjänsten. För närvarande utlarmas inte brandvärnet i Vittsjö genom automatik. Så har skett tidigare då Hässleholm, Bjärnum och Vittsjö larmats samtidigt vid uppdrag i Vittsjö.
Nu gäller tills vidare att befälen i Bjärnum, Hässleholm eller SOS i Malmö avgör om brandvärnet i Vittsjö skall larmas. Det är olyckan/behov av insatsstyrka som är helt avgörande óm brandvärnet i Vittsjö skall larmas.

Top