Sjöstugan sommarcafé sedan 1925.

sjstugan.jpgVillan som byggdes vid Röebjer i Vittsjö år 1895 var då avsedd som sommarbostad för stadsbor som ville ha luftombyte. Det var dåvarande järnvägsbolaget Wittsjö- Hessleholm som lät uppföra villan vid Vittsjöns strand.

Stugan var uthyrd under viss tid. År 1925 köpte Annie Nilsson (senare Tannäng) villan och lät inreda ett sommarcafé. Samtidigt var hon ägare till café Valhalla mitt emot stationshuset i Vittsjö. Valhalla började sin verksamhet 1894.

Annie Tannäng drev Sjöstugan under cirka 30 år, fram till mitten av 1950- talet. Ruth Fredhlom blev sedan ägare till sommarcaféet under några år. Verksamheten upphörde och var vilande tills ett bolag bildades som åter tog upp driften med bland annat servering. Under några år var det flera arrendatorer som skötte anläggningen. Vittsjö vattenskidklubb köpte fastigheten 1989 och verksamhet med sommarcafé började igen. Vattenskidklubben inrättade klubblokal samt båtbrygga. Dessutom anlades en strand intill Sjöstugan som lämplig badstrand för främst barn.
De senaste åren är det Marie- Louise Holmberg, Ann- Sofie Holmberg och Cecilia Jönsson som bedriver verksamheten med sommarcafé. Caféet har öppet alla dagar från Valborgsmässoafton till och med augusti månad.    

Top