Wittsjö Hembygdsförening
Lördag, 11. Februari 2023, 14:00 - 17:00
Kontakt Inge Johannesson 0708 25 03 77

Wittsjö Hembygdsförenings årsmöte.

Sånggruppen framträder.

Årsmötesförhandlingar.

Albin Tingsvall kåserar om " Allt jag förlorade genom att vinna".

Fika.

Försäljning av årsskrift 2022 och medlemskort. 

Alla gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. 

 

Plats Vittsjö Medborgarhus
Top