Gospelkväll i Norra Åkarps kyrka
Söndag, 4. Juni 2023, 18:00
Kontakt Bjärnums pastorat

New Life Gospel

”Glädje”

Ledare Mattias Björkenrud Karlsson

Plats Norra Åkarps kyrka
Top