Musik i sommarkväll
Torsdag, 8. Juni 2023, 19:00
Kontakt Bjärnums pastorat

Gunilla Rönnberg, piano

 Musik från havet!

Under en båttur i maj, från Stockholm via Göta Kanal till Göteborg med slutdestination Ängelholm, spelade Gunilla Rönnberg in de pianostycken hon tycker är allra vackrast.

Nu återkommer hon till sin tidigare församling i Norra Åkarp på den första sommarmusikkvällen i juni, och spelar alla dessa stycken.

Det blir främst Nordisk musik, t.ex. Grieg och W.P. Berger, men också något stycke av Chopin.

Plats Norra Åkarps kyrka
Top