Läsecirkel
Måndag, 25. September 2023, 14:00
Kontakt Inga Nilsson

Läsecirkeln startar upp nu på måndag den 11 september kl: 14.00 under 10 måndagar framåt

Vår bokcirkel anordnas på träffpunkt Linden mitt i byn

Då skall vi läsa en bok som heter Göingesägner skriven av Per Gustavsson 

Alla är hjärtligt välkomna för en stund gemenskap

Obs ta med mugg vi fikar efter halva tiden

Välkomna

Plats träffpunkt s lokal Linden
Top