Församlingsafton i Bjärnum
Tisdag, 05. Mars 2024, 19:00
Kontakt Bjärnums pastorat

Församlingsafton i Norra Åkarps församlingshem. 

"Trädgården inför våren" med Jankov Månsson, Växtmästaren i Osby.

Andakt: Mats Svensson

Välkomna!

Plats Norra Åkarps församlingshem
Top