Friluftsgudstjänst
Lördag, 22. Juni 2024, 14:00
Kontakt Expeditionen 0451774600

Friluftsgudstjänst kl 14.00 vid springvattnet intill Farstorps kyrka.

Sång av Sofia Nilsson

Kaffeservering i församlingshemmet efter gudstjänsten. 

Plats Farstorp
Top