Information till hundägare.

Köphults Hundpensionat och dagis.
Besöksadress Köphult 1181
285 91 Markaryd

Köphults hundpensionat kan erbjuda följande tjänster för pensionärer samt övriga vårdtagare i Markaryds kommun samt angränsande kommuner.

Vi kan komma hem till Er och gå ut med hunden. Vi kan köra och hämta hunden och den får bo på pensionatet, vi kan hjälpa till att omplacera hunden om den inte kan komma tillbaka till ägaren.

Hundpensionatet är godkänt enligt §16 djurskyddslagen.

Ersättning uttages enligt överenskommelse.

Kontaktperson Lisbeth Mårtensson
Tel dagtid 0433-108 49 mob 0738-35 62 52
JOURTELEFON DYGNET RUNT 070-99 69 114

Top