DET HÄNDE FÖR 50 ÅR SEDAN I VITTSJÖ….

År 1962, alltså för 50 år sedan hände det …

 • att Vittsjö församling blev eget pastorat
 • att då avvecklades verksamheten på Hårsjö mosse
 • att då bildades Wittsjö golfklubb
 • att då blev Sture Hallonsten församlingens första kyrkoherde
 • att Thure Nilsson blev ordförande i dåvarande Bondeförbundet
 • att då uppfördes NG-madrasser i Emmaljunga
 • att då flyttades Sven Troedssons villa till andra sidan Strandgatan
 • att då ordnades jaktstig i Vittsjö med 300 deltagare
 • att då blev en person innebränd vid villabrand
 • att församlingshemmet invigdes
 • att då kom Sjöjungfrun till Bäckabro
 • att en brudmatta skänktes till kyrkan
 • att då tillbyggdes centralskolan
 • att då övertog Artur Wirestrand Fotocentrum.
Top