VÄGKORSNING I LUFTEN!

LUFTLAGRET. Åtskilliga vägkorsningar där två vägar korsar varandra finns det otaliga av i vårt land. Där reglerar vägmärken och anvisningar hur trafiken skall förlöpa.

I luften förekommer också korsningar där rutter korsar varandra men där finns varken märken för Stopskylt eller lämna företräde.
Bilden visar att två vägar för lufttrafik som korsar varandra utan synliga regler.

Top