Lions- klubben hjälper!

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Lions klubb Vittsjö-Bjärnum samlar ständigt in pengar lokalt genom olika aktiviteter där medlemmarna genom eget arbete och tid ställer upp i olika aktiviteter, som kan vara arbetsamma men oftast samtidigt är trivsamma och trevliga, bl a genom väl bemötande av alla i samhällena.

Av de insamlade medlen är nu aktuella och beviljade för:
2000 kr till Resursgruppens aktiviteter med flyktingarna på Trobeck.
5000 kr till ett Lions katastroftält.
2000 kr till Lions projekt ”Ebola-Aid”,  för kampen mot  Ebolan.
Lions klubb Vittsjö-Bjärnum vill tacka alla i samhället, som skänker och stöttar Lions arbete.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Lions klubb Vittsjö-Bjärnum samlar ständigt in pengar lokalt genom olika aktiviteter där medlemmarna genom eget arbete och tid ställer upp i olika aktiviteter, som kan vara arbetsamma men oftast samtidigt är trivsamma och trevliga, bl a genom väl bemötande av alla i samhällena.

Av de insamlade medlen är nu aktuella och beviljade för:
2000 kr till Resursgruppens aktiviteter med flyktingarna på Trobeck.
5000 kr till ett Lions katastroftält.
2000 kr till Lions projekt ”Ebola-Aid”,  för kampen mot  Ebolan.
Lions klubb Vittsjö-Bjärnum vill tacka alla i samhället, som skänker och stöttar Lions arbete.

Två exempel på vad klubben gör lokalt;

Ljushögtider vid Allhelgonahelgen i Vittsjö och Bjärnum

Musikunderhållning vid samtliga äldreboende på båda orterna

Top