Fixar hjälp till äldre!

Exempel på arbeten som Fixar-Miran utför:

allmän översyn för att förebygga olyckor
sätta upp tavlor och lampor
byta glödlampor och säkringar
byta gardiner
fästa sladdar och ledningar
kontrollera och montera brandvarnare
pumpa rullstolsdäck
hämta saker från vind och källare
sätta upp och ta ned stege vid sotarbesök
smörja och justera lås

Exempel på arbeten som inte utförs:

städning
trädgårdsskötsel
snöskottning
plantering av balkong och blomlådor
fönsterputs

eller arbetsuppgifter där det krävs yrkes kunniga hantverkare som:

el-arbeten
VVS-arbete
byte av glasrutor
byte av lås m.m

Ring Fixar-Miran när du behöver hjälp, telefon 0451-26 87 89

telefontid vardagar kl. 08.00 - 09.00
För mer information om kommunens Fixar-Miran kontakta omsorgsförvaltningens tel 0451-26 70 00

Top