Bodagar 2008

Syftet med årets bodagar är att utveckla och skapa intresse för boendet i Nordöstra Skåne. Hos oss i Hässleholmskommun vill vi visa exempel på ett varierat utbud av bostäder för livets olika skeden och behov, kultur och fritidsaktiviteter samt andra möjligheter.
Vi skall med bodagarna vända oss både till våra egna invånare i kommunen samt till övriga i Öresundsregionen.
Årets bodagar kommer att vara förlagda utanför centralorten, det kommer inte att vara några arrangemang alls inne i Hässleholm.

Den som vill öppna upp sitt hem under bodagarna kommer att få någon form av komprensation, i fjol var det en middag för två i trädhuset på Hovdala.

Vi är utöver privata bostäder intresserade av:
föreningar som visar upp sina aktiviteter.
vackra trädgårdar.
kultur.
lediga tomter.
ev. lediga lägenheter och villor till salu.

Listan kan bli lång och tillsammans tror jag att vi på årets bodagar kan sätta Vittsjö rejält på kartan, för vackrare än vi har det kan man väl knappast bo....eller? Dessutom måste vi visa på all den service som vi faktiskt har här.

För Bjärnum gäller också Bodagarna 2008 men idagsläget vet jag inte vem som är sammanhållande där. Självklart tar jag också emot förslag på vad som kan visas i Bjärnum för att då jag vet mer vidareförmedla det till rätt person.

Top