Årsmöte på Bjärnums Museum

BJÄRNUM. Bjärnums Fornminnesförening håller sitt årsmöte lördagen den 5 Mars kl 14.00. altUtöver årsmötet är en av programpunkterna musikunderhållning av Anna Wilhelmson.
Naturligtvis sker Kaffeservering och inträdet är gratis.

Top