Mats Pettersson når 200 publicerade artiklar om gamla Verum på Portalen

VERUM. Verumsfödde Mats Pettersson som publicerar månatliga lokalhistoriska texter om Verum med omgivningar har nu nått 200 publicerade artiklar.

Mats som är före detta ekonomichef är sedan flera år flitig skribent på www.vittsjobjarnum.nu. Mats är ofta anlitad föredragshållare att berätta om sina forskningar om inte bara Verum. Vid Lunds universitets 350-årsjubileum 2017 berättade Mats om universitetets första professorer i ekonomi.

Mats beskriver sitt intresseområde för skrivandet: Utöver det rent personhistoriska har jag sysslat med nordskånska småskaliga manufakturverk under tidigt 1800-tal som t ex glas- och pappersbruk, vadmalsstampar, färgerier, yllespinnerier och garverier. Dock har jag mest intresserat mig för att spåra enskilda personers livshistorik från arkivens gömmor. Vidare har jag studerat lokalsamhällets sätt att förhålla sig till det s k resandefolket. Mats berättar att han de senaste åren mest ägnat sig åt emigrantforskning.

VERUM. Verumsfödde Mats Pettersson som publicerar månatliga lokalhistoriska texter om Verum med omgivningar har nu nått 200 publicerade artiklar.

Mats som är före detta ekonomichef är sedan flera år flitig skribent på www.vittsjobjarnum.nu. Mats är ofta anlitad föredragshållare att berätta om sina forskningar om inte bara Verum. Vid Lunds universitets 350-årsjubileum 2017 berättade Mats om universitetets första professorer i ekonomi.

Mats beskriver sitt intresseområde för skrivandet: Utöver det rent personhistoriska har jag sysslat med nordskånska småskaliga manufakturverk under tidigt 1800-tal som t ex glas- och pappersbruk, vadmalsstampar, färgerier, yllespinnerier och garverier. Dock har jag mest intresserat mig för att spåra enskilda personers livshistorik från arkivens gömmor. Vidare har jag studerat lokalsamhällets sätt att förhålla sig till det s k resandefolket. Mats berättar att han de senaste åren mest ägnat sig åt emigrantforskning.

Mats under ett av sina många föredrag

Nedan beskrivs lite av vad Mats Pettersson medverkat till eller själv skrivit om. Utgivna monografier med lokalhistorisk profil:
Kristianstads Rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. Registerdelen, utgiven i serien Senmedeltid och renässans av Vetenskapssocieteten i Lund. (Tillsammans med Thorsten Andersson, Bertil Ejder och Birgitta Tuvestrand.) utkom 2004. Sällskap och fullträffar. Christianstads Skyttesällskap 175 år (Minneskrift) utkom 2006. Verum förr och senare (Sockenhistorik. Tillsammans med Claes Ruderstam och Ida Lindén.) utkom 2006. Sten - Tidlös skönhet. Stenhuggeri i Bjärlöv. (Företagshistorik för AP Sten) utkom 2009. Ett annat Verum "der borta på andra sidan hafven" (Om emigrationen) utkom 2018. 1818 års Lik-Compagnie i Kristianstad 200 år (Minnesskrift) utkom 2018. Har medverkat sedan 2008 i Släktforskarnas årsbok och sedan 2010 i Byahornet. Är medlem i KSF, hembygdsföreningarna i Västra Göinge och Villands härader. Var ordförande i Föreningen Gamla Christianstad 2007–2016. Mats har deltagit i forskarutbildningen i etnologi i Lund. Han skrev om Ljunggrens gjuteri och mekaniska verkstad i Kristianstad (som 40 p-arbete) samt om Östanå pappersbruk under rubriken Fabriken i byn (som 60 p-arbete).

Följande artiklar har publicerats i "Släktforskarnas årsbok" sedan 2008: 2008: Knivsmedsdottern som blev ingift i familjen Quensel
2009: Gubben från Hvitemölle med sparvpolskan och guldsmeden Tydell
2010: Vi skaffade en bostadsvagn år 1919. Hemvist och levebröd i tre resande akrobat- och tivolifamiljer (Schultz, Hertzberg och Altenburg)
2011: Hans hjärta kan ej längre se mitt lidande - Maria Sophia Thomée, vice pastorn Pisarski och engelske pappersmästaren Bond
2012: En torparsons resa i livets berg- och dalbana - Inspektoren Johan Andersén och Hamiltonska kraschen på Huseby.
2013: Apotekare på vift i Michigan och São Paulo - Om två äventyrliga Brösarpsapotekare som hamnade i Nya Världen på 1870-talet.
2014: Den Nordinska blåsningen av järnvägsbolaget - Förfalskaren rymde till Amerika och skaffade sig ny identitet.
2015: Baronens och pigans förvillelse i Anderslövs gästgivaregård - Följderna av ett ömt möte på den skånska landsbygden hösten 1808.
2018: Backstugupojken som blev hovlakej ... och hans skånska släkt.
2019: Brabantska fåraherdar och violiner. Om släkten Le Grand.
2021: Anna Catharina Skytte och släkten Herván i Sverige och USA.

Följande artiklar har publicerats i "Släkt och Hävd":
2013 nr 3: En odygdig helsingborgare i världspolitiken 1787–1807.
2014 nr 2–3: En amerikansk göingeättling blev ekonomipristagare år 2013.
2015 nr 1: Alonzo Wilson - svenskfödd pionjär och läkare i Red River Valley.
2015 nr 4: Bror Erik Friberg - emigrantagent på Nya Zeeland med rötter i Skåne. 2020 nr 3–4: Hilma Forsbergs metamorfos. (Om könsbyte).

Artiklar i olika medier (ett urval av publicerat 2018–2021): Pus-Else vid Vanås och svenskamerikaner i Chicago. Art. i Cederborgsbladet (2018, 12 s). Ädlingen Rutenskiöld och hans frillobarn på Snyrpet. Art. i Byahornet 2018 nr 2 (2018, 8 s). Wejletorp med släkterna von der Luft, von Segerdahl och Nissenius. Art. i Villands härads hembygdsförenings årsbok (2018, 16 s). Kristianstadsmiljöer i Almqvists roman Amalia Hillner. Art. i Föreningen Gamla Christianstads årsskrift (2018, 16 s). När gästgivaren Troed Persson höll brunnssalong i Vittsjö. Art i Vittsjö hembygdsförenings årsskrift (2018, 15 s). C. Aug. Cederborg och de svenskamerikanska tidningarna. Art i Cederborgsbladet (2019, 11 s). Likcompagnier och likbärarelag i de skånska städerna. Art i Byahornet 2019 nr 1 (2019 5 s). Kaffetårens kulturhistoria och rosterierna i Helsingborg. Art i Byahornet 2019 nr 2 (2019, 8 s). Resetalarna i Logen 27 Framgång av IOGT. Art. i V. Göinge hembygdsförenings årsbok (2019, 15 s ). Stenhuggaren från Kristianstad som rymde till Silver Cliff i Colorado. Art i Föreningen Gamla Christianstads årsskrift (2020, 12 s). Skollärare Lundborg hade omsorg om sina egna barns förkovran. Art. i Villands härads hembygdsförenings årsbok (2020, 14 s). Överliggaren Nils Lilja och den förryckte studenten Pål Forsberg. Art. i Byahornet 2021nr 1 (8 s). Skriftställaren i Vinslöv som gav ut ”En Tråkig Bok”. Art i Cederborgsbladet 2021 (10 s). Två Nebraskafarmare från Vittsjö - Petrus Dahlman och C. J. Carlson. Art i Wittsjö Hembygdsförenings årsskrift 2020 (12 s). Skriftställaren Myrdal och hans outgivna böcker i torpet Lilla Byröna Art. i Byahornet 2021 nr 2 (8 s). Syskonen från Verum som bytte bort sina patronymikon. Art. i Gydhingen 2021 nr 1 (4 s). Jörgen, Per Krut, Sten Grå och andra skånska signaturer. Art i Byahornet 2021 nr 3 (8 s). Den försnillande hypotekskamreraren Lindström och hans figuråkande son. Art i Byahornet 2021 nr 4 (8 s). Snushandlarna och cigarrfabrikörerna J. E. Ahlstrand och F. W. Fiedler. Art i Föreningen Gamla Christianstads årsskrift (2021, 14 s). Uggle-Viktor i Holmö och hans ostyriga syskonskara. Art i Osby Hembygdsförenings årsbok (2021, 13 s). Den sista i Verum som bar namnet Collin avled 1901. Art i Gydhingen 2021 nr 2 (1 s)

Mer att läsa om Mats Pettersson finns på https://www.rotter.se/faktabanken/forskarkatalogen/profil/matsy?back=1

www.vittsjobjarnum.nu "Portalen" är glada över att ha Mats Pettersson som trogen och återkommande skribent och har flera gånger återrapporterat att hans reportage väckt intresse världen över med olika kopplingar, ibland släktskap med de personer Mats återger i text, ibland med mer information eller detaljer till Mats enorma forskningsarbete.

 

Top