2023 års Hittaut - nu är det slut

VITTSJÖ. 30 november. Och Anders braskar. Om julen slaskar får vi väl se…

Idag avslutas Wittsjö Hembygdsförenings 8 månader långa aktivitet Hittaut 2023. Mellan 340 och 350 personer har promenerat, joggat eller sprungit och letat 40 olika kontroller i Vittsjös norra, västra och södra delar.

Tanken har inte bara varit att ge träning i kartläsning och välbehövlig motion. En annan avsikt har varit att öka kännedomen om närmiljön. Kontrollpunkter har i görligaste mån valts vid natur- och/eller kulturhistoriskt intressanta platser.

Kontrollerna nära kyrkan och skolan har varit de mest välbesökta, medan för dem mellan Hårsjövägen och Västanskogen gäller det motsatta. Totalt registrerades 7196 individuella besök sammantaget vid de 40 kontrollerna.

VITTSJÖ. 30 november. Och Anders braskar. Om julen slaskar får vi väl se…

Idag avslutas Wittsjö Hembygdsförenings 8 månader långa aktivitet Hittaut 2023. Mellan 340 och 350 personer har promenerat, joggat eller sprungit och letat 40 olika kontroller i Vittsjös norra, västra och södra delar.

Tanken har inte bara varit att ge träning i kartläsning och välbehövlig motion. En annan avsikt har varit att öka kännedomen om närmiljön. Kontrollpunkter har i görligaste mån valts vid natur- och/eller kulturhistoriskt intressanta platser.

Kontrollerna nära kyrkan och skolan har varit de mest välbesökta, medan för dem mellan Hårsjövägen och Västanskogen gäller det motsatta. Totalt registrerades 7196 individuella besök sammantaget vid de 40 kontrollerna.

Så här såg det ut vid fyra av dem i våras. Känner du igen platserna?

 

 

Top