Hermansson återkom till hembygden

Långt från storstadens brus och rörelse har Lennart Hermansson funnit sin nya tillvaro i hembygdens trakter där skogen finns inpå knutarna.

FRÅN STORSTAD TILL STORSKOG

Livet har ofta många krokiga och besvärligt svängar men ofta händer det att slutet blir lyckligt och fröjdefullt.

Så har Lennart Hermanssons liv gestaltat sig. Han har sedan några månader tillbaka, efter många turer återvänt till sin ungdoms vistelse i skogarna mellan Vittsjö och Verum.

Lennart är född i Röke församling med en barn- och ungdomstid som präglades av umbäranden och orolig vistelse.

Han kom så småningom att vistas hos sina fosterföräldrar som han under lång tid har kallat sina föräldrar. Det blev drängplatser med hårt arbete och låg lön. Så snart tillfälle gavs sökte han in och blev värvad inom pansartrupperna. Efter genomgången furirskola var det två aspiranter som erhöll högsta betyg. En av dessa två var Lennart Hermansson. Dessa två var de enda i kursen som endast hade sexårig folkskola som grundutbildning. Manövrar under värvningstiden var ofta förlagda till Hermanssons hemtrakter i Vittsjö. Han vara bland annat delaktig i bärgningen av en stridsvagn som åkte av vägen vid ”Tattrabackarna” i Skinnaretorp! Han lämnade det militära med fanjunkares grad. Sammanlagt var han truppregistrerad under 54 år.

Polisyrket hägrade och efter polisskolan blev det tjänst i Helsingborg och han var delvis kvarterspolis i Råå. Efter 40 år inom polisyrket tog han avsked vid inträdd pensionsålder och var då polisinspektör. Villan i Påarp blev lite trång och instängd. Lennart längtade till ett friare och lugnare liv på landsbygden. När föräldrarnas gård blev tom flyttade han från storstadens instängda och brusande liv till skogarnas susning i sin hembygd, nästan ute i ingenmans land!

Pensionärer har svårt att få tillräckligt med tid. Detta gäller i synnerhet Lennart Hermansson. Han har så många bekanta och vänner i sin gamla hembygd och är ständigt på rull för besök. Trots dessa intensiva besök är inte jäktet påträngande utan han har oftast god tid att både tala och lyssna.

epe


lennart-herman-0707.jpg
Lennart Hermansson som återvänt till hembygden.


Top