PRO Vittsjö Medlemsmöte 18/5

Sivard Strand öppnade mötet och dagordningen godkändes.

Punkter som behandlades var:

PRO Skåne: krav att pensionerna höjs, de fyller 70 år, veteran boule cup anordnas i Kristianstad 9/7 samt att man nu kan försäkra katten.

Samorganisationen: avtackning av Annika Andersson den 14/6.

Bogruppen: En enkät kommer att skickas ut angående intresse för mellanboende, alla uppmanas att fylla i enkäten. ABF Skåne Nordost: Ingmar och Inga Nilsson representerade PRO Vittsjö.

Sivard Strand öppnade mötet och dagordningen godkändes.

Punkter som behandlades var:

PRO Skåne: krav att pensionerna höjs, de fyller 70 år, veteran boule cup anordnas i Kristianstad 9/7 samt att man nu kan försäkra katten.

Samorganisationen: avtackning av Annika Andersson den 14/6.

Bogruppen: En enkät kommer att skickas ut angående intresse för mellanboende, alla uppmanas att fylla i enkäten. ABF Skåne Nordost: Ingmar och Inga Nilsson representerade PRO Vittsjö.

Inga rapporterade att det var 115 deltagare, valet gicks igenom snabbt på grund av mestadels omval. De har många kurser att välja mellan och de har mycket god ekonomi.

PRO Vittsjö: Lars Klinthäll informerade om att IT-kafféet tar sommar lov efter den 29/5 och öppnar igen den 7/8. Ny personsskyddslag träder ikraft den 25/5 vilket bl.a. innebär att man måste ha allas tillstånd för att publicera bilder på hemsidan (dom som är med på bilden).

Vittsjödagen: PRO Vittsjö kommer att ha ett tombola-lotteri och tar tacksamt mot vinster till detta, de lämnas in på Linden vid de normala öppettiderna (tisdagar och torsdagar).

Resa: Resan ”Mellan Sjö och Ås” behöver fler anmälningar för att kunna genomföras, vid behov bjuds någon annan pensionsförening in.

Sommarfest i Hårsjö skola 29/6: anmäl er! Kostnad 150kr

13/6 hålls ett styrelsemöte med fokus på att få till ett program för nästa års-period, kom gärna med förslag!!

Hur hanteras fallet med att det blir fler och fler fattigpensionärer i Sverige??

Efter kaffet så underhöll Edvard Johansson oss med gamla godingar inom Country och Rock´n Roll (Elvis, Jim Reeves, Ricky Nelson mm. Detta utfördes på ett mycket proffsigt och gemytligt sätt.

Mötet avslutades med Nationalsången.

Top