VITTSJÖ MITTPUNKT I SNÄRSHULT

VITTSJÖ. Vittsjö socken eller församling är tämligt likformat till ”höjden” och till ”bredden”. I SO till NV är längden omkring 17 kilometer räknat fågelvägen och i östlig- västlig riktning är längden omkring 14 kilometer. På någon plats skall mittpunkten finnas!

 

 

Bilden: Karl Eve Lunnergård visar var Vittsjö mittpunkt finns!

 

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. Vittsjö socken eller församling är tämligt likformat till ”höjden” och till ”bredden”. I SO till NV är längden omkring 17 kilometer räknat fågelvägen och i östlig- västlig riktning är längden omkring 14 kilometer. På någon plats skall mittpunkten finnas!

 

 

 

 

 

 

 

Bilden: Karl Eve Lunnergård visar var Vittsjö mittpunkt finns!

 

I Skånes kalender från 1870-talet anges att fast land i Vittsjö socken skulle vara ett antal och andra mätningar visar ganska betydande avvikande uppgifter varför någon angivelse inte ges här. Det finns säkert färska och godtagbara uppgifter men dessa har inte låtit sig finna!

Att ange någon mittpunkt för en socken som Vittsjö med ganska oregelbundna ytterlinjer är inte lätt. Därför har en karta med utgång från gränserna tagits fram och med denna karta, vilande på en nålspets har en balans nåtts. Nålspetsen hamnade vid vägen Oretorp-Lönsholma på Karl-Eve Lunnergårds ägor intill gränsen mot Oretorp. Där finns Vittsjö mittpunkt!Top