FLYKTINGARNA ANLÄNDER TILL TROBECK.

VITTSJÖ. Flyktingarna har börjat anlända till Trobecks i Vittsjö.
Vid ett möte på Smyrna den 30/11 bildades RESURSGRUPPEN I VITTSJÖ. Gruppens uppgift är att hjälpa till att ta hand om de flyktingar som anländer till Vittsjö efter hand.

Ett första beslut blev att anordna en insamling av kläder, skor m.m. Plats där man kan lämna det man vill skänka är SMYRNAS LOKAL på Strandgatan 6 i Vittsjö. Insamlingen pågår tisdag och torsdag kl. 16.00-18.00 och lördag kl. 10.00-12.00. Tel. 0451-23 086.

Gruppen enades om att, efter samråd med Migrationsverkets områdesansvarige, fastighetsägaren för Trobeck och de boende, vara beredda att diskutera olika hjälpinsatser. Insatserna skall anpassas efter de behov som uppstår. Förordades även att någon form av informationsträff ordnas i nära anslutning till ankomst. Den bör om möjligt ske på Trobeck. 

Resursgruppen i Vittsjö består av ELM i Snärshult, ELM i Vittsjö, LIONS CLUB Vittsjö-Bjärnum, ROTARY i Vittsjö-Bjärnum, RÖDA KORSET  i Vittsjö, sjuksköterskan Saskia Titman i Vittsjö, SMYRNA i Vittsjö, SVENSKA KYRKAN i Vittsjö och Vittsjöbygdens EFS.
Sammankallande i gruppen är Sven-Erik Henriksson, Rotary .

Top